and

and
is. Bir şey haqqında verilən təntənəli vəd, söz. // Sədaqətə riayət etmək haqqında rəsmi və təntənəli vəd. Əsgəri and. – Andına inanıram, xoruzun da quyruğu görünür. (Ata. sözü). Bu and ilə xəbər verir bizə cəbhədən; Bizim zəfər toplarının o qadir səsi. S. V.. And içdirmək – and içməyə, söz verməyə məcbur etmək. And içmək – 1) müqəddəs, yaxud böyük və əziz sayılan bir şəxsin və ya şeyin adını çəkməklə öz sözünə, vədinə, yaxud öhdəsinə aldığı vəzifəni layiqincə yerinə yetirəcəyinə inandırmaq. Mənim and içdiyim o məhəbbətin; Ruhunda müqəddəs bir pəri yaşar. S. V.. Musa dayının nə üçün and içmədiyi <Firidunun> fikrində anlaşılmaz bir sirr olub qalmışdı. M. İbrahimov; 2) söz vermək. Camaatın vəziyyəti elə idi ki, guya hamı əlini bir işə vurmayacağına and içmişdi. Ə. Vəl.. And vermək – müqəddəs, yaxud əziz sayılan bir şəxsin, ya şeyin adını çəkməklə xahiş etmək, yalvarmaq. And verib soruşdum bir-bir dedilər; Fəqir, səni şeyda qılan gəlməmiş. Q. Z.. Əzizim binə gəlsin; Köç gəlsin, binə gəlsin; Sevdim tərsa qızını; And verin dinə gəlsin. (Bayatı). Andı(nı) pozmaq – verdiyi vədə yalançı çıxmaq, andı yerinə yetirməmək. Andından dönmək – bax andı(nı) pozmaq. Qardaşım! Dönmərəm öz andımdan! S. Rüst..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • And/or — is a phrase used to indicate that one or more of the stated cases may occur. For example, the sentence Jim will eat cake, pie, and/or brownies indicates that although Jim may eat any of the three listed desserts, the choices are not necessarily… …   Wikipedia

 • And — And, conj. [AS. and; akin to OS. endi, Icel. enda, OHG. anti, enti, inti, unti, G. und, D. en, OD. ende. Cf, {An} if, {Ante }.] 1. A particle which expresses the relation of connection or addition. It is used to conjoin a word with a word, a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • And — or AND may be any of the following: * Grammatical conjunction, a part of speech that connects two words, phrases, or clauses * Logical conjunction, a two place logical operation used in logic and mathematics * Binary and, an operator used in… …   Wikipedia

 • --- and --- — 1. And is used between repeated words to show continuation or emphasis. * /When the children saw the beautiful Christmas tree they looked and looked./ * /Old Mr, Bryan has known Grandfather for years and years, since they were boys./ * /Billy… …   Dictionary of American idioms

 • --- and --- — 1. And is used between repeated words to show continuation or emphasis. * /When the children saw the beautiful Christmas tree they looked and looked./ * /Old Mr, Bryan has known Grandfather for years and years, since they were boys./ * /Billy… …   Dictionary of American idioms

 • and — conjunction Etymology: Middle English, from Old English; akin to Old High German unti and Date: before 12th century 1. used as a function word to indicate connection or addition especially of items within the same class or type; used to join… …   New Collegiate Dictionary

 • and so on — phrasal and so forth …   New Collegiate Dictionary

 • and/or — conjunction Date: 1853 used as a function word to indicate that two words or expressions are to be taken together or individually < language comprehension and/or production David Crystal > …   New Collegiate Dictionary

 • And did those feet in ancient time — is a short poem by William Blake from the preface to his epic Milton a Poem, one of a collection of writings known as the Prophetic Books. The date on the title page of 1804 for Milton is probably when the plates were begun, but the poem was… …   Wikipedia

 • And Now for Something Completely Different — DVD cover Directed by Ian MacNaughton Produced by …   Wikipedia

 • ...And You Will Know Us by the Trail of Dead — …And You Will Know Us By the Trail of Dead ...And You Will Know Us By the Trail of Dead in Vancouver, March 2009. Background information …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”